Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arşiv

ULUSLARARASI KAĞIZMANLI HIFZI SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
08-09 Nisan 2018 Kağızman

Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kağızman Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ortak çalışması olarak Kağızman’ın yetiştirdiği en usta şairlerden Hıfzı’nın ölümünün 100. yıl dönümünde büyük şairimizin adını dünyaya ve özellikle akademik çevrelere duyuracak olan “ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” Türkiye’den ve dünyadan birçok halk edebiyatı uzmanının katılımı ile 08-09 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Aşağıdaki linke tıklayarak derneğimizin kagizmanlilar.com adresli internet sitesinin SEMPOZYUM bölümünde sempozyum ve Kağızmanlı Hıfzı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. https://kagizmanlilar.com/sempozyum/
Kağızmanlı Hıfzı’nın ülkemizde ve dünyada hak ettiği derecede tanınmasına ve hakkında yapılacak yeni akademik çalışmalara katkı sağlayacağına inandığımız ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ‘nda sizleri de aramızda katılımcı olarak görmek istiyoruz.

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Sempozyumu Düzenleyen:
Kağızman Belediyesi
Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Sempozyumun Paydaşları:
Kağızman Belediyesi
UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sempozyum Tarihi:
08-09 Nisan 2018
Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyum Takvimi:
01 Kasım 2017 Sempozyum duyurusunun ilanı
25 Şubat 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
28 Şubat 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
20 Mart 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
08-09 Nisan 2018 Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM İLE BİRLİKTE YAPILACAK DİĞER ANMA ETKİNLİKLERİ:
Hıfzı’nın yaşadığı coğrafya turu/ Kağızman Gezisi:
Hıfzı’nın doğduğu ev,
Hıfzı’nın şehit edildiği yer,
Hıfzı’nın mezarının bulunduğu şehitlik,
Tunçkaya köyünde Alp Er Tonga’nın yaşadığı Keçivan(Geçvan) Kalesi,
Kötek köyünde Köroğlu Kalesi,
Camuşlu köyünde Anadolu’da M.Ö. Döneme ait bilinen ilk yerleşim yeri ve Yazılıkaya,
Ağcakale köyünde Dede Korkut’un yaşadığı Ağcakale’nin kalıntıları,
Kozlu Mağaraları,
Çengilli Gölü

Fotoğraf Turu:
Kağızman manzaralarının en güzel göründüğü Kazıkkaya ve Huykesen tepelerinde ve Dereler Vadisi’nde manzara çekimi için isteyen katılımcılarla amatör fotoğraf turu yapılacaktır.

Fotoğraf Sergisi:
Şairin Objektifinden Şiirin Memleketi Kağızman Fotoğrafları Sergisi

Âşıklar Gecesi:
Davetli âşıklar tarafından Hıfzı’nın ve yörenin diğer âşıklarının eserlerinden örnekler seslendirilecek.

Konser:
Hıfzı’nın eserlerinin ve Kağızman türkülerinin yorumlanacağı halk müziği konseri.

Panel:
Hıfzı’nın Yaşadığı Dönemde Kağızman Yöresinde Ermenilerin Halkımıza Uyguladığı Soykırım ve Hıfzı’nın Şehadeti

Konferans:
Kağızmanlı Hıfzı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirasına ve Ozanlık Geleneğine Katkıları

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI
• Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı
• Kağızmanlı Hıfzı’nın sanatı
• Kağızmanlı Hıfzı’nın dil ve üslup özellikleri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın Türk Halk Edebiyatı’ndaki yeri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı yer ve yaşadığı dönemin onun sanatına etkileri
• Hıfzı’nın yetiştiği kültür muhiti
• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki işgal ve kurtuluş sürecinin Hıfzı’nın hayatına ve eserlerine etkisi
• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki tarihi olaylara bakışı
• Hıfzı’nın söz varlığı, şiirlerindeki kelime ve kavramlar
• Kağızmanlı Hıfzı’nın eser verdiği türler
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde işlediği konular
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde ölüm teması
• Hıfzı’nın dini hayatı ve tasavvufî yönü
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde dini tecrübe
• Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerinde tasavvufî aşk
• Hıfzı’nın eserlerinde beşeri aşk
• Hıfzı’nın eserlerinde vatan ve millet kavramları, vatan aşkı
• Hıfzı’nın şiirlerinde esaret, işgal, gurbet, ayrılık, hürriyet, vuslat temaları
• Hıfzı’nın şiirlerinde tabiat
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde motifler
• Kağızmanlı Hıfzı’nın diğer âşıklar ile karşılaştırılması
• Hıfzı’nın eserlerinin ses ve müzik bakımından değerlendirilmesi
• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yapılan/yapılması gereken çalışmalar
• Kağızmanlı Hıfzı’nın hak ettiği kadar tanınmamasının sebepleri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın çağdaşı ve sonrasındaki âşıklara ve âşıklık geleneğine etkileri
• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yazılan yazılarda ve eserlerini seslendirmede yapılan hatalar
• Kağızmanlı Hıfzı bibliyografyası
• Yukarıda verilen başlıklar dışında Hıfzı hakkında gelecek farklı bildiri önerileri de değerlendirmeye alınacaktır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Nevzat Yıldız (Kağızman Belediye Başkanı)
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı)
Recep ERGÜL (Araştırmacı Yazar ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi )
Sait KÜÇÜK (Araştırmacı Yazar)
Yakup Bayşar (Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü)
Prof.Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Murat AYKIRI (Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü)
Yrd.Doç.Dr. Yunus ZENGİN (Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Nezaket İSMAYILOVA (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞIMŞEK (Atatürk Üniversitesi)
Emine USEIN (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin BOKAÎ (İran Yazarlar Birliği)
Metin TURAN (KIBATEK-Kıbrıs Üniversitesi-Araştırmacı Yazar)
Ahmet ÖZDEMIR (Araştırmacı Yazar)
Salih ŞAHİN (Gazeteci Yazar)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ali Duymaz ( Balıkesir Üniversitesi)
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof.Dr. Ali ÇELİK
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali KAFKASYALI ( Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl ALTUN (Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi HEJVANÎ (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Mete Taşlıova (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Nail TAN (Halk Bilimci)
Ali ŞAMIL (Azerbaycan Folklor Enstitüsü)
Hayrettin İVGİN (Halkbilimci)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi)
Doç.Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Doç.Dr. Ebülfez EZİMLİ (Nahçıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr Lütviyye ASGERZADE (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü)
Doç.Dr. Naile Asker (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir ERKAL (Çoruh Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Emre DAĞAŞAN (Kafkas Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Zehra KIMIŞOĞLU (Kafkas Üniversitesi)

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Bican Veysel YILDIZ
Kağızman Belediyesi Başkan Yardımcısı
İstiklâl Alanı No: 47 Kağızman / KARS
0532 410 29 26 – 0474 351 60 12
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

NOTLAR:
Sempozyum Katılım Ücreti yoktur.
Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Sempozyum katılımcılarının konaklama ve ağırlama giderleri Kağızman Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Uluslararası Kağızmanlı Hıfzı Sempozyumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir