Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arşiv

Sempozyum Konu Başlıkları

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

 • Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın sanatı
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın dil ve üslup özellikleri
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın Türk Halk Edebiyatı’ndaki yeri
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı yer ve yaşadığı dönemin onun sanatına etkileri
 • Hıfzı’nın yetiştiği kültür muhiti
 • Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki işgal ve kurtuluş sürecinin Hıfzı’nın hayatına ve eserlerine etkisi
 • Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki tarihi olaylara bakışı
 • Hıfzı’nın söz varlığı, şiirlerindeki kelime ve kavramlar
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın eser verdiği türler
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde işlediği konular
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde ölüm teması
 • Hıfzı’nın dini hayatı ve tasavvufî yönü
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde dini tecrübe
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerinde tasavvufî aşk
 • Hıfzı’nın eserlerinde beşeri aşk
 • Hıfzı’nın eserlerinde vatan ve millet kavramları, vatan aşkı
 • Hıfzı’nın şiirlerinde esaret, işgal, gurbet, ayrılık, hürriyet, vuslat temaları
 • Hıfzı’nın şiirlerinde tabiat
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde motifler
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın diğer âşıklar ile karşılaştırılması
 • Hıfzı’nın eserlerinin ses ve müzik bakımından değerlendirilmesi
 • Kağızmanlı Hıfzı hakkında yapılan/yapılması gereken çalışmalar
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın hak ettiği kadar tanınmamasının sebepleri
 • Kağızmanlı Hıfzı’nın çağdaşı ve sonrasındaki âşıklara ve âşıklık geleneğine etkileri
 • Kağızmanlı Hıfzı hakkında yazılan yazılarda ve eserlerini seslendirmede yapılan hatalar
 • Kağızmanlı Hıfzı bibliyografyası
 • Yukarıda verilen başlıklar dışında Hıfzı hakkında gelecek farklı bildiri önerileri de değerlendirmeye alınacaktır.