Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arşiv

Hıfzı Bibliyografyası

Sempozyum katılımcılarının kaynak eserlere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN ile Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK’in ortak çalışması olarak hazırlanan ve 1989 yılında TÜRK FOLKLORU ARAŞTIRMALARI dergisinde ayrıbasım olarak yayımlanan KAĞIZMANLI HIFZI BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE BİR DENEME başlıklı bibliyografya çalışmasını Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN ile Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK’in izinleri ile yayımlıyoruz.

Bu çalışmanın hazırlandığı dönemde;

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, “Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi” unvanını taşımaktadır.

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, “Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi” unvanını taşımaktadır.

İndirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

HIFZI BİBLİYOGRAFYASI-Aynı Basım- Ali Berat ALPTEKİN Esma ŞİMŞEK