Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arşiv

Akademisyen ve Bilim Adamları

Prof. Dr. Fatih NURAY

Prof. Dr. Fatih NURAY

Prof. Dr. Fatih Nuray, 1964 yılında Kağızman’da doğdu. Kağızman Lisesi’ni bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne girdi. 1985 yılında bu bölümden mezun oldu. 1985 yılında Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
1987 de yüksek lisansını, 1992 yılında doktorasını tamamladı. 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak çalışmaktadır. Alanıyla ilgili uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Yakup BULUT
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
1966 Kağızman Kozlu köyü doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Manisa/Akhisar’da yapan BULUT, 1992 yılı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak akademik hayata başlayan BULUT, 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde, Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını, 1999’da da yine Marmara Üniversitesi’nde “Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda doktorasını tamamladı.

2000 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümü’nde yardımcı doçentliğe atandı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör oldu. 2012 yılında İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.
2002 yılından beri Bölüm Başkan yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurul üyeliği, Üniversite Senatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversitenin değişik birimlerinde kurul üyelikleri, Üniversite Genel Sekreterliği görevi gibi bir çok idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan ve ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan ve basılan birçok eseri bulunmaktadır. Çeşitli projelerde eğitici, yardımcı araştırmacı ve proje yöneticisi olarak da görevlerde bulunan BULUT, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

 

Prof. Dr. Yavuz ATAR

Prof. Dr. Yavuz Atar, 1965 yılında Kağızman, Kars’ta doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Anayasa Hukuku Doçenti unvanını aldı. 2004 yılında profesörlük kadrosuna atandı.
2004 yılında atandığı Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliğini sürdürmekte olan Yavuz Atar, Temmuz 2010’da Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Kemal YÜCE
10 Nisan 1952 Kağızman doğumlu. 1973’te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1997 yılında profesörlük ünvanını aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Yayınlanmış eserleri:
Çocuk Edebiyatı
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi
Saltuk-name’de Tarihi Dini ve Efsanevi Unsurlar

 

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE

 1926 da Erzurum’un Pâsinler (Hasankale) ilçesinde dünyaya geldi. Babası Ali Sabri YÜCE’dir. Turhan Tûfan YÜCE’nin aile kökeni Kağızman’dadır.
Turhan Tûfan YÜCE 1944’de Erzurum Lisesi’ni, 1949’da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Adalet Bakanlığınca açılan yarışma sınavını kazanarak hukuk doktorası yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Freiburg/Breisgau Hukuk Fakültesi’nde Ceza Hukuku Profesörü Dr. Hans-Heinrich JESCHECK nezdinde doktora çalışmasını 1956 yılının sonunda “iyi (Cum laude) derece ile tamamladı. Bundan sonra Adalet Bakanlığı Dr. YÜCE’yi, Fransızca bilgisini ilerletmek ve İsviçre Federal Mahkemesi’nde staj yapmak üzere İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrine gönderdi. Bir yıl süren stajdan sonra YÜCE, yurda döndü.
Dr. YÜCE, Türkiye’de yarım kalmış hâkimlik stajını da tamamladıktan sonra kendi isteği ile Erzurum adliyesine ağır ceza mahkemesi üyesi olarak atandı (1959).
“Türk ve Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları” konusunda doçentlik tezi hazırladı ve 1964 de ceza ve ceza usul hukuku dalında “üniversite doçenti” ünvanını aldı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi işletme bölümüne hukuk doçenti olarak atandı. Mayıs 1969’da, “Hukuk Profesörü” seçildi.
2 Ağustos 1970’te İşletme Fakültesi Dekanlığına atandı. 1978’de Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza ve ceza usul hukuku profesörlüğüne tâyin edildi.Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Adalet Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne seçildi. 1981 tarihinde Hukuk Fakültesi kurulu, Prof. YÜCE’yi fakülte dekanı seçti.
1987 tarihinde emekli olmuştur.

Prof. Dr. İsa ÖZBEY (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı)İSA ÖZBEY

 

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Alican ÖZTÜRK 1972’de Kağızman’da doğdu. Sırasıyla Kağızman Atatürk İlkokulu, Zile Alparslan Ortaokulu, Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Pasa Ortaokulu ve Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni bitirdi. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde başladığı lisans öğrenimini 1995 yılında tamamladı.
1995-1997 yıları arasında özel şirketlerde Jeoloji mühendisi olarak çalıştı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü’nde Maden Yatakları Jeokimya alanında Yüksek Lisans, 2008 yılında yine aynı dalda Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olup, 2011 yılından itibaren aynı bölümde Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir. Maden Yatakları–Jeokimya, Ofiyolitik–Ultrabazik kayaçlar ile ilgili Ağır ve Kıymetli metaller alanında çok sayıda makale, bildiri ve proje çalışması bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Maden Yatakları, Jeokimya, Doğal Yapı Malzemeleri, Olasılık ve İstatistik Temel Bilgisayar Bilimleri ve Temel Bilgisayar Teknolojileri derslerinin yanısıra, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Plaserler ve Plaser Maden Yatakları, Levha Tektoniğine Bağlı Gelişen Maden Yatakları, Erken Magmatik Evre Maden Yatakları, Platin Grubu Metal Yatakları dersleri vermektedir. Ayrıca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi 2. Başkan görevini yürütmekte olan Alican Öztürk evli ve iki çocuk babasıdır.

Yard. Doç Dr. Şükrü ADA
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

DOÇ. DR. CESİM ATAŞ

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik (Makina) Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Yard. Doç. Dr. Erkan TOKUCU

(Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YÜCE

Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr. Murat AYKIRI
Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

1974 yılında Kağızman’da doğdu. Kağızman Lisesi’ni bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü’ne girdi. 1997 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl Kafkas Üniversitesi Kağızman MYO da İktisat alanında öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

2007 yılında yüksek lisansını, 2016 yılında iktisat politikası alanında doktorasını tamamladı. Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir