Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arşiv

Hıfzı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabımızı Yayınladık

Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kağızman Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ortak çalışması olarak Kağızmanlı Hıfzı’nın ölümünün 100. yıl dönümünde büyük şairimizin adını dünyaya ve özellikle akademik çevrelere duyurmak amacıyla düzenlediğimiz “ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” bildiri özetlerinin yer aldığı Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri kitabımızı yayınladık. 

Türkiye’den ve dünyadan birçok halk edebiyatı uzmanının katılımı ile 07-09 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerinin yer aldığı kitaba Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin www.kagizmanlilar.com adresli internet sitesinin SEMPOZYUM bölümünde ulaşabilirsiniz.

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri kitabının baskıya uygun PDF biçimini ve baskıya uygun yüksek çözünürlükte kapak tasarımını aşağıdaki linke tıklayarak internet sitemizden indirebilirsiniz:

Uluslararası Hıfzı Sempozyumu Programı

Kağızman Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ortak çalışması olarak Kağızman’ın yetiştirdiği en usta şairlerden Hıfzı’nın ölümünün 100. yıl dönümünde büyük şairimizin adını dünyaya ve özellikle akademik çevrelere duyuracak olan “ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” Türkiye’den ve dünyadan birçok halk edebiyatı uzmanının katılımı ile 08-09 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kafkas Üniversitesi Kağızman Yerleşkesi’nde yapılacak olan Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu’nun sempozyum bildirilerinin sözlü sunumlarıyla ilgili programı ilan edildi.

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Programı’nı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Özeti Kabul Edilen Bildiriler

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU için gönderilen bildirilerden Sempozyum Bilim Kurulu Tarafından Özeti Kabul Edilen Bildiriler aşağıdaki listede ilan edilmiştir.

Sempozyuma ilgi gösteren tüm akademisyen, yazar, şair, uzman ve halk bilimi araştırmacılarına teşekkür ederiz.

Kabul Edilen Bildiriler Listesini PDF olarak indirmek için tıklayınız.

ULUSLARARASI KAĞIZMANLI HIFZI SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
08-09 Nisan 2018 Kağızman

Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kağızman Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ortak çalışması olarak Kağızman’ın yetiştirdiği en usta şairlerden Hıfzı’nın ölümünün 100. yıl dönümünde büyük şairimizin adını dünyaya ve özellikle akademik çevrelere duyuracak olan “ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” Türkiye’den ve dünyadan birçok halk edebiyatı uzmanının katılımı ile 08-09 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Aşağıdaki linke tıklayarak derneğimizin kagizmanlilar.com adresli internet sitesinin SEMPOZYUM bölümünde sempozyum ve Kağızmanlı Hıfzı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. https://kagizmanlilar.com/sempozyum/
Kağızmanlı Hıfzı’nın ülkemizde ve dünyada hak ettiği derecede tanınmasına ve hakkında yapılacak yeni akademik çalışmalara katkı sağlayacağına inandığımız ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ‘nda sizleri de aramızda katılımcı olarak görmek istiyoruz.

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Sempozyumu Düzenleyen:
Kağızman Belediyesi
Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Sempozyumun Paydaşları:
Kağızman Belediyesi
UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sempozyum Tarihi:
08-09 Nisan 2018
Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyum Takvimi:
01 Kasım 2017 Sempozyum duyurusunun ilanı
25 Şubat 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
28 Şubat 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
20 Mart 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
08-09 Nisan 2018 Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM İLE BİRLİKTE YAPILACAK DİĞER ANMA ETKİNLİKLERİ:
Hıfzı’nın yaşadığı coğrafya turu/ Kağızman Gezisi:
Hıfzı’nın doğduğu ev,
Hıfzı’nın şehit edildiği yer,
Hıfzı’nın mezarının bulunduğu şehitlik,
Tunçkaya köyünde Alp Er Tonga’nın yaşadığı Keçivan(Geçvan) Kalesi,
Kötek köyünde Köroğlu Kalesi,
Camuşlu köyünde Anadolu’da M.Ö. Döneme ait bilinen ilk yerleşim yeri ve Yazılıkaya,
Ağcakale köyünde Dede Korkut’un yaşadığı Ağcakale’nin kalıntıları,
Kozlu Mağaraları,
Çengilli Gölü

Fotoğraf Turu:
Kağızman manzaralarının en güzel göründüğü Kazıkkaya ve Huykesen tepelerinde ve Dereler Vadisi’nde manzara çekimi için isteyen katılımcılarla amatör fotoğraf turu yapılacaktır.

Fotoğraf Sergisi:
Şairin Objektifinden Şiirin Memleketi Kağızman Fotoğrafları Sergisi

Âşıklar Gecesi:
Davetli âşıklar tarafından Hıfzı’nın ve yörenin diğer âşıklarının eserlerinden örnekler seslendirilecek.

Konser:
Hıfzı’nın eserlerinin ve Kağızman türkülerinin yorumlanacağı halk müziği konseri.

Panel:
Hıfzı’nın Yaşadığı Dönemde Kağızman Yöresinde Ermenilerin Halkımıza Uyguladığı Soykırım ve Hıfzı’nın Şehadeti

Konferans:
Kağızmanlı Hıfzı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirasına ve Ozanlık Geleneğine Katkıları

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI
• Kağızmanlı Hıfzı’nın hayatı
• Kağızmanlı Hıfzı’nın sanatı
• Kağızmanlı Hıfzı’nın dil ve üslup özellikleri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın Türk Halk Edebiyatı’ndaki yeri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın yaşadığı yer ve yaşadığı dönemin onun sanatına etkileri
• Hıfzı’nın yetiştiği kültür muhiti
• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki işgal ve kurtuluş sürecinin Hıfzı’nın hayatına ve eserlerine etkisi
• Hıfzı’nın yaşadığı dönmedeki tarihi olaylara bakışı
• Hıfzı’nın söz varlığı, şiirlerindeki kelime ve kavramlar
• Kağızmanlı Hıfzı’nın eser verdiği türler
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde işlediği konular
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde ölüm teması
• Hıfzı’nın dini hayatı ve tasavvufî yönü
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde dini tecrübe
• Kağızmanlı Hıfzı’nın eserlerinde tasavvufî aşk
• Hıfzı’nın eserlerinde beşeri aşk
• Hıfzı’nın eserlerinde vatan ve millet kavramları, vatan aşkı
• Hıfzı’nın şiirlerinde esaret, işgal, gurbet, ayrılık, hürriyet, vuslat temaları
• Hıfzı’nın şiirlerinde tabiat
• Kağızmanlı Hıfzı’nın şiirlerinde motifler
• Kağızmanlı Hıfzı’nın diğer âşıklar ile karşılaştırılması
• Hıfzı’nın eserlerinin ses ve müzik bakımından değerlendirilmesi
• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yapılan/yapılması gereken çalışmalar
• Kağızmanlı Hıfzı’nın hak ettiği kadar tanınmamasının sebepleri
• Kağızmanlı Hıfzı’nın çağdaşı ve sonrasındaki âşıklara ve âşıklık geleneğine etkileri
• Kağızmanlı Hıfzı hakkında yazılan yazılarda ve eserlerini seslendirmede yapılan hatalar
• Kağızmanlı Hıfzı bibliyografyası
• Yukarıda verilen başlıklar dışında Hıfzı hakkında gelecek farklı bildiri önerileri de değerlendirmeye alınacaktır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Nevzat Yıldız (Kağızman Belediye Başkanı)
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı)
Recep ERGÜL (Araştırmacı Yazar ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi )
Sait KÜÇÜK (Araştırmacı Yazar)
Yakup Bayşar (Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü)
Prof.Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Murat AYKIRI (Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü)
Yrd.Doç.Dr. Yunus ZENGİN (Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Nezaket İSMAYILOVA (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞIMŞEK (Atatürk Üniversitesi)
Emine USEIN (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin BOKAÎ (İran Yazarlar Birliği)
Metin TURAN (KIBATEK-Kıbrıs Üniversitesi-Araştırmacı Yazar)
Ahmet ÖZDEMIR (Araştırmacı Yazar)
Salih ŞAHİN (Gazeteci Yazar)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ali Duymaz ( Balıkesir Üniversitesi)
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof.Dr. Ali ÇELİK
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali KAFKASYALI ( Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl ALTUN (Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi HEJVANÎ (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Mete Taşlıova (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Nail TAN (Halk Bilimci)
Ali ŞAMIL (Azerbaycan Folklor Enstitüsü)
Hayrettin İVGİN (Halkbilimci)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi)
Doç.Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Doç.Dr. Ebülfez EZİMLİ (Nahçıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Zhanna YUSHA (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr Lütviyye ASGERZADE (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü)
Doç.Dr. Naile Asker (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir ERKAL (Çoruh Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Emre DAĞAŞAN (Kafkas Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Zehra KIMIŞOĞLU (Kafkas Üniversitesi)

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Bican Veysel YILDIZ
Kağızman Belediyesi Başkan Yardımcısı
İstiklâl Alanı No: 47 Kağızman / KARS
0532 410 29 26 – 0474 351 60 12
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

NOTLAR:
Sempozyum Katılım Ücreti yoktur.
Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Sempozyum katılımcılarının konaklama ve ağırlama giderleri Kağızman Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
http://www.kagizmanlilar.com/sempozyum/uluslararasi-kagizmanli-hifzi-sempozyumu/

KAĞIZMANLI HIFZI’YI ANMA PROGRAMI


Kağızman’ı işgal eden Rus birliklerinin Kurtuluş Savaşı yıllarında geri çekildiği dönemde şehit edilişinin 99. yıl dönümünde büyük ozan Kağızmanlı Hıfzı’yı İstanbul ve Kağızman’da yapılacak iki ayrı programla anıyoruz.

1893 yılında Kağızman’da doğmuş, küçük yaşlardan itibaren çok ustaca şiirler söylemiş ve özellikle Sefil Baykuş ağıtı ile edebiyatımızda çok önemli bir yer edinmiş olan Kağızmanlı Hıfzı’yı ölüm yıl dönümünde iki ayrı törenle anıyoruz. Kağızman’ı işgal eden Rusların Kurtuluş Savaşı yıllarında geri çekildiği dönemde 8 Nisan 1918 günü yaralanan ve 9 Nisan 1918’de şehit düşen büyük ozan Kağızmanlı Hıfzı’yı şehit edilişinin 99. yıl dönümünde İstanbul ve Kağızman’da yapılacak iki ayrı programla anacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin işbirliğiyle hazırlanan ilk anma programı 5 Mart 2017 Pazar günü saat 14.30’da İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi salonunda yapılacak.

Programda halk müziği sanatçısı, halk edebiyatı araştırmacısı ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ergül, gazetemizin genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Bican Veysel Yıldız ve halk edebiyatı araştırmacısı gazeteci yazar Ahmet Özdemir tarafından Hıfzı’nın hayatı, sanatı, kişiliği ve şiirlerinin Türk edebiyatındaki yeri anlatılacak.
Kağızmanlı ozanlar Mahmut Işık, Mustafa Aladağ ve Mahmut Kağızmanlı tarafından Hıfzı’nın türküleri söylenecek. Recep Ergül de kendi bestelediği Hıfzı türkülerini yorumlayacak.

5 Mart 2017 Pazar günü İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi salonunda yapılacak KAĞIZMANLI HIFZI’YI ANMA PROGRAMI’na Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN da teşrif edecekler. Bakan Arslan, davetlilere Hıfzı ve Kağızman ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan bir selamlama konuşması yapacak.

Programa Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter de katılacaklar ve birer selamlama konuşması yapacaklar.
Programa İstanbul’da yaşayan Kağızmanlılar dışında her şehirden Kağızmanlılar davet edildi. Tüm hemşerilerimizin katılımı bekleniyor.

İkinci program, 9 Nisan 1918’de şehit düşen Kağızmanlı Hıfzı’nın şehit edildiği günün yıl dönümünde 9 Nisan 2017 Pazar günü, protokol ve katılımcıların Kağızman Şehitler Mezarlığı’nda Hıfzı’nın kabrini ziyaretinin ardından saat 14.00’te Kağızman Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılacak.
Kağızman’daki programda Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bican Veysel Yıldız ve halk edebiyatı araştırmacısı Sait Küçük tarafından Hıfzı’nın hayatı, sanatı ve kişiliği anlatılacak. Ardından Kağızmanlı ozanlar Mahmut Işık, Mustafa Aladağ, Mahmut Kağızmanlı ve Turgut Turani tarafından Hıfzı’nın türküleri söylenecek. Fahrettin Çolak, Hıfzı türkülerini seslendirecek. Ayrıca Kağızmanlı şairler Cemil Dur, Hüseyin Çiftçi, Hikmet Aksu, Abdurrahman Tepe, Yaşar Kırlı, Rafet Yalçın, Emre Durdi, Mustafa Balta, Mehmet Tekbaşoğlu birer şiir okuyacaklar.
Programda Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız birer konuşma yapacaklar. Programda Hıfzı’nın torunlarından Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar’ın da büyük şairin ailesinden biri olarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Ali Emiri Kültür Merkezi’ne Metro ile gidilebiliyor. Metro ile gelecek olanların Fatih-Emniyet durağında inmeleri gerekiyor.

22 Haziran 2016 Çarşamba İftarda Buluşuyoruz

Rem1

KAĞIZMANLILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI
22 Haziran 2016 Çarşamba günü Kağızmanlılar iftarında buluşuyoruz.
Sürprizlerimiz de var:
AŞIK MUSTAFA ALADAĞ KONSERİ ve KAĞIZMAN RAMAZANLARI NOSTALJİ SLAYT GÖSTERİSİ
İstanbul’dan-İstanbul dışından tüm Kağızmanlıları ailesiyle birlikte bekliyoruz.
Maltepe Aydınevler’de Hemşerimiz Bekir Yıldırım’a Ait Aile Çay Bahçesi’ndeyiz.
İrtibat: 0532 410 29 26

Prof.Dr. Kemal Yüce Vefat Etti

KEMAL-YÜCE.

Kağızmanlı bilim adamı Prof.Dr. Kemal YÜCE’yi kaybettik.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2013-16 yılları arası Eğitim Fakültesi dekanlığı da yapmış olan Prof.Dr. Kemal Yüce 26 Nisan 2016 günü vefat etti.

10 Nisan 1952 Kağızman doğumlu. 1973’te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1997 yılında profesörlük ünvanını aldı.
Yayınlanmış eserleri:
Çocuk Edebiyatı
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi
Saltuk-name’de Tarihi Dini ve Efsanevi Unsurlar

2013 – 2016 yılları arasında ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini yürütmüş olan Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Kemal Yüce’nin vefatı bilim dünyamız ve Kağızman için büyük kayıp oldu.
Türk Dili ve Edebiyatı alanında ülkemizin önemli isimlerinden olan değerli hemşerimizin vefatından dolayı üzüntülerimizi bildirir, başta ailesi ve Kağızmanlı hemşehrileri olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

SEYFETTİN KURT, DENİZGÖLÜ ORTAOKULU’NA SPONSOR OLDU

Özdoğuş İnşaat Metal Limited Şirketi’nin sahibi hemşehrimiz Seyfettin KURT, Denizgölü Köyü Ortaokulu’ndaki tüm öğrencilerin kitaplarını hediye edecek.
Merkezi İstanbul Ümraniye’de bulunan Kars Kağızman Denizgölü KÖyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını da yürüten Seyfettin KURT, dernek başkanımız Bican Veysel Yıldız’ı arayarak, Yazarlar Köylerde Projesi kapsamında kendi köylerindeki ortaokulun tüm öğrencilerine ve öğretmenlerine hediye edilecek kitapların bütün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini belirtti.
Seyfettin KURT, daha önce de Denizgölü Köyü İlkokulu’nun anasınıfı ve kütüphanesinin kurulmasına ve donanımına katkıda bulunmuştu.
Gurbetten sılaya sevgilerini çocuklara kitap göndererek somutlaştıran hemşehrilerimize katkılarından dolayı derneğimiz ve Kağızmanlılar adına teşekkür ediyoruz.
Kağızmanlı derneklerinin yöneticileri başta olmak üzere tüm Kağızmanlılar’dan ve Kağızman’ı sevenlerden de aynı duyarlılığı bekliyoruz.
İletişim için
Bican Veysel Yıldız: 0532 410 29 26
Hüseyin Çiftçi: 0535 418 77 17
Hilmi Alıcı: 0533 354 30 48

HASAN TOKUCU, ÇEPERLİ KÖYÜ ÇOCUKLARINA YAZARINDAN İMZALI KİTAP YOLLUYOR

Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Hasan TOKUCU, Çeperli Köyü İlkokulu’ndaki tüm öğrencilere Yazarlar Köylerde projemizde hediye edilecek ve yazarlarca imzalanacak kitapların giderlerini karşıladı.
Yazarlar Köylerde projemizde Çeperli köyümüzdeki çocuklarımıza hediye edilecek ve yazarları tarafından imzalanacak kitapların tüm giderlerini karşılayan değerli yönetim kurulu üyemiz Hasan TOKUCU’ya desteğinden dolayı derneğimiz ve Kağızmanlılar adına teşekkür ediyoruz.
Başta Hasan Bey’in kardeşleri Sevinç, Meltem, Erkan TOKUCU ve TOKUCU ailesinin diğer fertleri olmak üzere tüm Kağızmanlı’lardan ve Kağızman’ı sevenlerden aynı duyarlılığı bekliyoruz.
Bizim gayretimiz ve sizlerin desteği ile ulaşamadığımız köyümüz kalmasın.
HAYDİ KAĞIZMANLILAR, BİRAZ DAHA DESTEK BEKLİYORUZ.

Projeye destek ve bilgi edinmek için iletişim:
Bican Veysel Yıldız: 0532 410 29 26
Hüseyin Çiftçi: 0535 418 77 17
Hilmi Alıcı: 0533 354 3

KOTAN KARDEŞLER 3 OKULA BİRDEN SPONSOR OLDU

Her çalışmamızda olduğu gibi Yazarlar Köylerde Projemize de Nail Kotan ve kardeşlerinden büyük destek geldi. Sayın Nail Kotan ve kardeşleri Coşkun, Akın, İsmail ve Metin KOTAN, Çallı (Har) köyüne bağlı Çallı İlkokulu, Çallı Bayam İlkokulu ve Aşağı Çallı Afetevleri İlkokulu’ndaki tüm öğrencilerin kitaplarını hediye edeceklerini bildirdiler.
Kendi köylerindeki ve komşu köydeki üç okulun öğrencileri için Yazarlar Okullarda projemizde öğrencilere hediye edilecek ve yazarlara imzalatılacak kitapların tümünün giderlerini karşıladılar. Daha önce de Kağızmanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ve değişik sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına sağladığı katkılarıyla, takdir toplayan hemşehrilerimize bu büyük desteklerinden dolayı derneğimiz ve Kağızmanlılar adına teşekkür ediyoruz.

Diğer tüm iş adamı hemşehrilerimizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz.
Projeye destek ve bilgi edinmek için iletişim:
Veysel Yıldız:0532 4102926
Hüseyin Çiftçi:0535 4187717
Hilmi Alıcı:0533 3543048